Home

Vidga dina vyer med Industrienergi i Sverige AB

din konsult för en hållbar vardag

Våra tjänster

Vi riktar oss främst till industri och företag

ENERGIDEKLARATION

Många byggnader faller under lagkravet att förnya sin deklaration vart tioned år. Kontakta oss för mer information

RADONMÄTNING

Radonmätning ska utföras under eldnignssäsongen. Du som är arbetsgivare, du vet väl att det nu mera är lagkrav att radonhalten i innemiljön är under 200 bq/m3 på arbetsplatsen.

Kontakta oss för offert.

NYA LÖSNINGAR

Vi jobbar för att er verksamhet ska vara del av en hållbar framtid!


Tjuvar ertappat man enklast på natten, det gäller även energitjuvar,  vi utför nattvandringar i er verksamhet för att hitta energitjuvar och föreslå lösningar.